Kto powinien wziąć udział?

Jeśli lubisz ludzi, masz pasję do nurkowania i szukasz niezwykłego życie – zostań instruktorem PADI. Nauczanie nurkowania pozwala dzielić miłość do wodnego świata z innymi, jednocześnie robiąc to, co lubisz-być pod wodą. Instruktor PADI i asystent instruktora PADI są najbardziej poszukiwanymi specjalistami nurkowania na świecie, ponieważ ukończyli program, który ustanawia standardy szkolenia profesjonalnych nurków. Stopień instruktora PADI zdobywa się dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu, ale nagrodą jest praca, która umożliwia dzielenie się niesamowitymi podwodnymi przygodami z innymi, przekształcając ich życie na lepsze i wzbogacając Wasze.

Czy jesteś gotowy do przyłączenia się do grona profesjonalistów, którzy uczą na świecie według najbardziej postępowego i popularnego programu edukacyjnego dla nurków? Jeśli tak, to rozpocznij Kurs Instruktorski teraz.

Kurs Instruktorski (IDC) składa się z dwóch części – Kursu Asystenta Instruktora (AI) oraz programu  Instruktor Nurkowania Wód Otwartych (OWSI). Większość profesjonalnych nurków kończy cały IDC i przechodzi do udziału w Egzaminie Instruktorskim (IE), który jest ostatnim krokiem do zdobycia certyfikatu Instructor PADI .

Pomyślne ukończenie tylko części AI daje stopień Asystenta Instruktora PADI. Jeśli AI jest gotowy do zrobienia kolejnego kroku, uczestniczy w programie OWSI, co daje możliwość przystąpienia do Egzaminu Instruktorskiego i zdobycia stopnia Instruktora PADI.

Profesjonalni nurkowie, którzy posiadają stopień instruktora z innej organizacji szkoleniowej mogą przystąpić bezpośrednio do programu OWSI, który uznaje poprzednie kwalifikacje instruktorskie i daje możliwość zostania Instruktorem PADI.

PADI Divemaster, który został certyfikowanym nurkiem co njmniej sześć miesięcy wcześniej może wziąć udział w Kursie Instruktorskim PADI. Dodatkowe wymagania:

      - Co najmniej 60 zalogowanych nurkowań oraz co najmniej 100 nurkowań przed przystąpieniem do Egzaminu Instruktorskiego

      - Przeszkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej ukończone w ciągu ostatnich 24 miesięcy

      - Zaświadczenie lekarskie, podpisane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Kandydaci muszą być Instruktorami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ale ten stopień można zdobyć w trakcie Kursu Instruktorskiego

Czego się nauczysz? 

Przez co najmniej pięć dni, ale zazwyczaj siedem, uczy prowadzenia wszystkich kursów podstawowych PADI IDC. Będziesz w stanie zorganizować i prezentowania informacje, prowadzić sesje rozwoju umiejętności i kontrolę nurkowań w wodach otwartych. Zasadniczo stajesz się lepszym mówcą i uzyskujesz naprawdę dobre umiejętności prezentacji umiejętności nadzorując jednocześnie bezpieczeństwo studentów. Najważniejsze tematy obejmują:

        - Standardy i Procedury PADI dla kursów, które będziesz prowadził

        - Nauczanie, instrukcje i system PADI

        - Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo nurków

        - Biznes nurkowy i Twoja w nim rola, jako Instruktora PADI

        - Doradztwo marketingowo - sprzedażowe

Cot jest Egzamin Instruktorski (IE)?

Egzamin Instruktorski (IE) jest to program oceny kandydata na instruktora obejmujący umiejętności nauczania , znajomość teorii nurkowania, poziom umiejętności praktycznych, zrozumienie systemu PADI, podejście i profesjonalizm. PADI IEs są standaryzowane i prowadzone przez specjalnie przeszkolonych egzaminatorów PADI. lokalizacje IE, środowisko testowe i sesje egzaminacyjne organizowane są w sposób dający możliwość oniektywnej oceny zdolności kandydata. Tylko ci kandydaci, którzy spełniają wymagania IE mogą otrzymać certyfikat Instruktora PADI. Obowiązuje opłata za udział w IE.

Szczegółowa informacja na temat kursu IDC:  Link

Zapisz się na to wydarzenie

 

Pozostałe osoby prosimy wpisać w uwagach