Możesz również podnieść kwalifikacje do poziomu Training Specialist i prowadzić kursy specjalizacyjne na równych prawach tak jak instruktor !! Czyli samodzielnie po odpowiednim przeszkoleniu możesz prowadzić zajęcia np: z doskonałej pływalności, nawigacji, fotografii i innych kursów specjalistycznych oferowanych przez SSI.

Masz dwie opcje aby uzyskać stopień DiveCON:

 • możesz ukończyć oddzielnie kursy Dive Guide, Science of Diving po czym przystąpić do szkolenia Dive Control Specialist,
 • lub przystąpić do szkolenie jako jeden program od podstaw !

Po uzyskaniu licencji, Dive Control Specialist może:

 • Wykonywać te same czynności co DiveMaster
 • Prowadzić zajęcia teoretyczne kursu OWD pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora SSI
 • Prowadzić program OWD w basenie pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora SSI z wykluczeniem ćwiczeń bezpieczeństwa takich jak: utrata gazu i jego podanie lub wynurzenie awaryjne.
 • Asystować Instruktorowi podczas nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych wyłącznie w roli licencjonowanego asystenta
 • Prowadzić program Try Scuba w basenie.
 • Powadzić program Scuba Skills Update
 • Korzystać z systemu ODiN i ściągać wszystkie dokumenty do poziomu swojego wyszkolenia
 • Uczestniczyć w programie Training Specialist (specjalizacje instruktorskie) aby później prowadzić specjalizacje nurkowe takie jak:
  • Altitude Diving
  • Boat Diving
  • Computer Diving
  • Digital Underwater Photography
  • Equipment Techniques
  • Navigation
  • Perfect Buoyancy
  • Nitrox Diving

Czas trwania szkolenia uzależniony jest od pory roku.
Kurs DiveCON prowadzony jest przez pierwszy okres w grupie kursantów około tygodnia z zajęciami popołudniowymi, po czym każdy ze studentów bierze czynny udział przy prowadzeniu szkoleń OWD przez jego Instruktora prowadzącego. Czas trwania szkolenia DiveCON zależy od ilości kursów OWD w jakich kandydat czynnie musi uczestniczyć. Zachęcamy naszych kursantów DiveCON do uczestnictwa w takiej ilości kursów OWD, aby ich poziom wyszkolenia był jak najwyższy i spełniał ich oczekiwania. Czas trwania i ilość sesji nie wpływa na koszt kursu!

W zależności od pakietu kursu:

Koszty dla osoby posiadającej już stopień DiveMaster w organizacji SSI - 28000 THB

Koszty dla osoby posiadających uprawnienia DiveMaster w innej niż SSI organizacji - 32000 THB