Assistant Instructor PL

SSI Assistant Instructor

Czas trwania: 7-10 Dni

Cena: 40 000 THB

Cel Kursu

Program SSI Assistant Instructor zapewnia kandydatom wiedzę i szkolenie niezbędne do wykonywania obowiązków asystenta instruktora. Obowiązki te obejmują prowadzenie podstawowego szkolenia z nurkowania pod nadzorem instruktora Open Water oraz niezależne prowadzenie programów aktualizacji umiejętności nurkowania, prób nurkowania i doskonałej pływalności.

SSI - Scuba Schools International

Wymagania wstępne dla kandydata

 • Minimalny wiek: 18 lat.
 • Zarejestrowane co najmniej 60 nurkowań na wodach otwartych, trwających łącznie 40 godzin lub więcej.
 • Posiadanie certyfikatu SSI o statusie Divemastera lub równoważnego z uznanej agencji szkoleniowej.

Wymagania administracyjne

 • Przed szkoleniem kandydaci muszą wypełnić formularz szkolenia dotyczący konkretnego programu, w tym:
 • Oświadczenie o Zrozumieniu
 •  Przejęcie ryzyka i Zwolnienie z Odpowiedzialności dla Szkolenia Zawodowego
 • Profesjonalna umowa nurkowa SSI

Wszyscy kandydaci uczestniczący w szkoleniu na poziomie zawodowym muszą posiadać cyfrowe kopie następujących dokumentów, przesłane do MySSI przed wydaniem ostatecznych certyfikatów:

 • RSTC Medical Statement signed by a physician within one (1) year
 • Proof of CPR training within two (2) years
 • Proof of First Aid training within two (2) years
 • Proof of Oxygen First Aid training within (2) years

Czas trwania

Zalecana ilość godziny do ukończenia: 35-42.

Ilość zajęć, godzin i sesji w ciągu dnia ustalana jest przez indywidualnego instruktora w oparciu o potrzeby i umiejętności kandydata oraz lokalne warunki wodne.

Wymagania dotyczące ukończenia

 • Zarejestrowane co najmniej 75 nurkowań na wodach otwartych, łącznie 50 godzin lub więcej.
 • Przeczytaj i wypełnij sekcje 1-6, w tym przeglądy i oceny cyfrowej nauki kursu szkoleniowego dla instruktorów.
 • Ukończ sesje akademickie 1-6 zgodnie z instrukcją instruktora dla kursu instruktorskiego.
 • Ukończ egzamin końcowy na Asystenta Instruktora z wynikiem pozytywnym co najmniej 90%.
 • Ukończ ocenę sprawności w wodzie zgodnie ze standardami szkoleniowymi SSI jeśli od oceny kandydata upłynęło więcej niż sześć miesięcy.
 • Zdaj wszystkie wymagania i oceny dla Sesji Praktycznych 1-7, jak opisano w podręczniku instruktora dla kursu szkoleniowego instruktora.

Kwalifikacje dla aktywnego statusu

Oprócz programów prowadzonych przez Profesjonalnych Przewodników Nurkowych o statusie aktywnym, Asystenci Instruktorów o statusie aktywnym mogą uczyć, nadzorować i wystawiać certyfikaty dla następujących programów:

 • Scuba Rangers
 • Wypróbuj nurkowanie
 • Aktualizacja umiejętności nurkowania, Doskonała pływalność

Oprócz obowiązków wykonywanych przez Divemastera SSI, Asystenci Instruktora ze statusem aktywnym mogą również:

 • Prowadzić sesje akademickie Open Water Diver oraz sesje na basenach/wodach zamkniętych (z wyjątkiem umiejętności wynurzania awaryjnego) pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora Open Water.
 • Bezpośrednio nadzorować i oceniać umiejętności powierzchniowe podczas nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych do programu Open Water Diver pod pośrednim nadzorem aktywnego instruktora Open Water.
 • Zostać instruktorem specjalizacji w niektórych programach specjalistycznych SSI.
 • Zapisać się na kurs instruktorski.

Asystent instruktorów nie może:

 • Wydawać certyfikatów Open Water Diver.
 • Niezależnie prowaqdzić nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych dla podstawowych kursów nurkowania.
 • Uczyć umiejętności wynurzania awaryjnego, takich jak dzielenie się powietrzem, awaryjne wynurzanie płynąc lub awaryjne wynurzanie z wyrzuconym balastem.
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Silver Lotus Co., Ltd.
47 Moo 3 Saladan, Koh Lanta,
Krabi 81150, Thailand

Tourism Authority of Thailand

License 34/02403

Palm Beach Divers © 2023. All Rights Reserved.

Ceny kursów zawierają

Ceny wszystkich kursów zawierają:

  • Materiały szkoleniowe SSI
  • Certyfikat online SSI
  • Kompletny zestaw sprzętu do wypożyczenia
  • Transfer z/do ośrodka
  • śniadanie, lunch, napoje i przekąski na łodzi
  • doświadczony instruktor nurkowania
  • bezpłatna koszulka Palm Beach Divers
  • Ubezpieczenie nurkowe (tylko kursy podstawowe)