SSI Dive Pro Crossover PL

SSI DIVE PRO CROSSOVER

Czas trwania: 2-3 Dni

Minimalny Wiek: 18 Lat

Cena:

DG/DM 35 000/45 000 THB

Cel Kursu

Intencją programu SSI Dive Professional Crossover jest zapewnienie orientacji w filozofii i procedurach SSI profesjonalistom nurkowym z innych uznanych agencji szkoleniowych. Dostarcza wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia programów SSI, odpowiadających posiadanym kwalifikacjom, w bezpieczny i przyjemny sposób.

Po ukończeniu otrzymasz certyfikat SSI Dive Professional, będący odpowiednikiem Twojego poprzedniego certyfikatu i doświadczenia.

Wymagania wstępne dla kandydata

 • Minimalny wiek: 18 lat.
 • Musi posiadać równoważny certyfikat uznanej agencji szkoleniowej w ciągu ostatnich dwóch 2 lat.M
 • Musi spełniać minimalne wymagania certyfikacyjne dla certyfikacji, która ma zostać przeniesiona.
 • Kandydat na Divemaster Professional Crossover musi mieć ukończoną ocenę wiedzy i umiejętności Science of Diving.
 • Profesjonaliści nurkowi z innych agencji, którzy byli nieaktywni przez ponad dwa (2) lata, muszą przestrzegać standardów powrotu do stanu aktywnego.

Wymagania administracyjne

 • Przed szkoleniem kandydaci muszą wypełnić formularz szkolenia dla konkretnego programu, w tym:
 • Oświadczenie o zrozumieniu
 • Przejęcie Ryzyka i Zwolnienie z Odpowiedzialności dla Szkolenia zawodowego
 • Profesjonalna Umowa Nurkowa SSI

Wszyscy kandydaci uczestniczący w szkoleniu na poziomie zawodowym muszą posiadać cyfrowe kopie następujących dokumentów przesłane do MySSI przed wydaniem ostatecznych certyfikatów:

 • Oświadczenie medyczne RSTC podpisane przez lekarza w ciągu ostatniego(1) roku
 • Dowód przeszkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ciągu dwóch (2) lat
 • Potwierdzenie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy w ciągu dwóch (2) lat
 • Dowód szkolenia pierwszej pomocy tlenowej w ciągu (2) lat

Profesjonalni nurkowie certyfikowani przez dowolną agencję szkoleniową lub federację uznaną przez SSI mogą uczestniczyć w programie SSI Dive Professional Crossover.

Kandydaci Divemaster, certyfikowani przez agencję szkoleniową lub federację nie uznaną przez SSI muszą pomyślnie przejść test SSI Experienced Diver, aby uzyskać nieprofesjonalny certyfikat Dive Guide. Po zdobyciu tego certyfikatu mogą wejść w aktywny status jako SSI Professional i zdobyć ocenę uznania Divemaster po ukończeniu programu SSI Science of Diving.

Wymagania dotyczące ukończenia

 • Zalicz wszystkie wymagania i testy wymienione w podręczniku instruktora dla SSI Professional Crossover.
 • Zdaj egzamin końcowy Crossover z wynikiem pozytywnym co najmniej 90%.
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Silver Lotus Co., Ltd.
47 Moo 3 Saladan, Koh Lanta,
Krabi 81150, Thailand

Tourism Authority of Thailand

License 34/02403

Palm Beach Divers © 2023. All Rights Reserved.

Ceny kursów zawierają

Ceny wszystkich kursów zawierają:

  • Materiały szkoleniowe SSI
  • Certyfikat online SSI
  • Kompletny zestaw sprzętu do wypożyczenia
  • Transfer z/do ośrodka
  • śniadanie, lunch, napoje i przekąski na łodzi
  • doświadczony instruktor nurkowania
  • bezpłatna koszulka Palm Beach Divers
  • Ubezpieczenie nurkowe (tylko kursy podstawowe)