SSI SSI React Right

React Right
Czas trwania: 1 Dzień
Minimalny Wiek: 15 Lat
Cena: 6500 THB
Kto powinien wziąć udział w tym kursie?React Right to program szkoleniowy SSI o nagłych wypadkach, składający się z następujących podstawowych elementów: Podstawowa ocena, Umiejętności udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, Podstawowe techniki stabilizacji i obejmuje dwa opcjonalne elementy: Podawanie tlenu w nagłych wypadkach nurkowych i Podstawy automatycznej defibrylacji zewnętrznej.Studenci, którzy ukończą ten program, otrzymują certyfikat specjalizacji SSI React Right.Szkolenie React Right koncentruje się na budowaniu zaufania do ratowników niezawodowych i zwiększeniu ich gotowości do reagowania w obliczu zagrożenia medycznego. Uczestnicy kursu uczą się prostych do wykonania kroków dotyczących postępowania w nagłych wypadkach i ćwiczą stosowanie umiejętności w niestresującym środowisku. Wszystkie kursy są wspierane przez podręczniki do samodzielnej nauki online, filmy i inne pomoce dydaktyczne.Kursy React Right spełniają wymogi szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pierwszej pomocy dla kursu SSI Diver Stress & Rescue oraz wszystkich uprawnień na poziomie zawodowym. Większość instruktorów to także instruktorzy React Right.Kursy React Right opierają się na uznanych na całym świecie wytycznych medycznych dotyczących opieki w nagłych wypadkach.
Czego się nauczysz?
 • Ocena podstawowa – Po wypełnieniu tej części zrozumiesz, jak oceniać miejsce zdarzenia, chronić siebie i ofiarę, oceniać ofiarę (przytomną lub nieprzytomną), poruszać się, ustawiać i obchodzić się z ofiarą itp. Ta sekcja uczy, jak zidentyfikować problemy, które mogą spowodować śmierć w ciągu kilku minut.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, podstawowe umiejętności i techniki stabilizacyjne – W tej sekcji przedstawiono kroki i techniki postępowania w sytuacjach zagrażających życiu. Będziesz ćwiczyć umiejętności pomagania pacjentom, którzy nie oddychają, nie mają bicia serca, mogą mieć uraz kręgosłupa, mogą być we wstrząsie lub mogą mieć poważne krwawienie. Dowiesz się, jak wykonywać oddechy ratunkowe i resuscytację krążeniowo-oddechową oraz kontynuować monitorowanie pacjenta, aby zapewnić wszelkie możliwe szanse na przeżycie w oczekiwaniu na przybycie pogotowia ratunkowego.
 • Techniki pierwszej pomocy – Ponieważ wiele schorzeń nie zagraża życiu, a usługi medyczne w nagłych wypadkach są czasami opóźnione lub niedostępne, ten kurs uczy, jak udzielać pierwszej pomocy, która łagodzi ból i zmniejsza ryzyko dalszych szkód. Nauczysz się oceniać różne urazy i choroby oraz ćwiczyć bandażowanie i szynowanie. Dostawca tlenu – Po ukończeniu tej sekcji będziesz miał wiedzę na temat czynników tlenowych, jak dostarczać tlen, jak montować i demontować system tlenowy oraz jak go używać i obchodzić się z nim.
 • Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna (AED) — ta sekcja skupia się na nauce uczestników korzystania z AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Gdy wymagania w miejscu pracy lub wymagania rządowe określają to szkolenie, kurs AED spełnia tę potrzebę. Kurs ten jest często zintegrowany z programami pierwszej pomocy w pracy.
Palm Beach Divers Kursy React Righ na rządanie Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów Kursu
Nadcodzące Kursy
Choose Your Course fromOctober 15th 2022 to May 21st 2023

Ceny Zawierają

 • Materiały edukacyjne SSI
 • Certyfikat SSI online
 • Kompletny zestaw sprzętu do wypożyczenia
 • Transfer z/do ośrodka
 • Śniadanie, obiad, napoje i przekąski na łodzi
 • Doświadczony instruktor nurkowania
 • darmowa koszulka Palm Beach Divers

SSI React Right Course

Klasa, 1 Dzień

9 900 THB

Ceny Zawierają

 • Materiały edukacyjne SSI
 • Certyfikat SSI online
 • Kompletny zestaw sprzętu do wypożyczenia
 • Transfer z/do ośrodka
 • Śniadanie, obiad, napoje i przekąski na łodzi
 • Doświadczony instruktor nurkowania
 • darmowa koszulka Palm Beach Divers

SSI React Right Course

Klasa, 1 Dzień

9 900 THB