รายการราคา

ราคาทั้งหมดเป็น ฿

ทริปดำน้ำและดำน้ำตื้น

SSI หลักสูตรการดำน้ำ - ระดับเริ่มต้น

SSI หลักสูตรการดำน้ำ - ระดับถัดไป

ตารางทริปเกาะห้าขยายเวลา

ตารางเที่ยวเกาะบิดะเพิ่มเติม

ขยายเวลาทริปพีพีเล

ตารางการเดินทางแบบขยายเวลา HD/HM

ตารางเรียน BD แบบขยายเวลา

ตารางเรียน OWD แบบขยายเวลา

ตารางเรียน AA แบบขยายเวลา